Hakkında


Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SİİD), sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, sosyal girişimcilik ve girişimcilik ekosistemi oluşturulmasını teşvik etmek, sürdürülebilir etki ve toplumsal fayda yaratmak için çalışan kuruluşlar ve bireyler arasındaki ilişkileri oluşturmak ve beslemek için kurulmuştur. Derneğin amacı, Türkiye’de sürdürülebilir etki yaratmak için çeşitlilikten beslenen ve işbirliğine açık, disiplinler arası bireylerden oluşan bir topluluk oluşturmaktır.

SİİD, kaynakları bir araya getirmek ve inovasyonu kolektif bir şekilde yaratabilmek için Türkiye içinde ve dışında sosyal kültürel ve sosyal faaliyetler, seminerler, çalıştaylar, eğitimler düzenlemektedir. Derneğimiz, farklı hedef grupların sosyal iş fikirlerini yapılandırılmış iş modellerine ve planlarına dönüştürmelerine yardımcı olmaya odaklanan hızlandırıcı programlar gibi çeşitli girişimcilik programları yürütmeye de devam etmektedir.