Gençler için Dijital Beceri Eğitimi ve Kariyer Desteği Projesi


Türkiye’de yaşayan mülteci gruplar ve yerel halk arasındaki sosyo-ekonomik dayanıklılığı arttırmak amacıyla hayata geçirilen bu proje; katılımcılara mentorluk ve kariyer desteği sağlamanın yanı sıra; teknik, liderlik ve girişimcilik becerilerini kazandırmayı hedefler. Projede; mülteci ve yerel halkın kodlama odaklı kamplara/eğitimlere ve teknoloji, yaratıcı düşünme, iş hayatına adaptasyon, yeni girişimler oluşturma gibi workshoplar ve toplum odaklı aktivitelere katılımı sağlanarak her bir katılımcının teknik ve soft becerilerini geliştirebileceği ortamlar sunulur. Bununla birlikte, katılımcıların ekosistemdeki girişimciler ve özel sektör çalışanları ile bir araya gelip deneyim paylaşımında bulunabilmeleri ve iş birliği oluşturabilmeleri sağlanır. Proje 2021 yılında 2. kez uygulanmaktadır.